ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımlarınızı gösteren bilgiler sitemizi kullanışlı, etkili,
güvenli hale getirmek ve size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çeşitli veri elde etme araçları ile
veya bizim adımıza faaliyet gösteren iş ortalarımız olan üçüncü kişiler tarafından ilgili teknolojiler
kullanılarak verileriniz toplanır ve hukuka uygun olarak işlenir.
Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, bir web sayfası ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki
kullanıcıların depolandığı genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Kişilerin
web siteleri üzerinde aradıklarını tarayıcı geçmişinde kayıt tutar. Site üzerindeki hareketleri tarayıcı
kayıtlarında tutarak bir web sitesine izin verir. Çerezler, web sitelerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden
ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet
veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
Çerezlerin Çeşitleri ve Kullanım Amaçları

Site sahibi tarafından yönetilen Çerezler, Web sitesi Çerezi olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında farklı firmalar tarafından yönetilen üçüncü taraf
Çerezlerinde kullanılabilmektedir. Oturum Çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte
silinirken, kalıcı Çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır. Teknik Çerezler,
doğrulama Çerezleri, hedefleme/reklam Çerezleri, kişiselleştirme Çerezleri ve analitik Çerezlerde
kullanım amacına göre çeşitlendirebileceğimiz Çerezlerdir. Çerezler web sitesinin çalışması için
gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesi analiz etmek ve performansını arttırmak, web
sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak ve kişiselleştirmesi hedefleme ve
reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir.
Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak
aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.


Kullandığımız Çerez Türleri
Oturum çerezleri: Siteyi ziyaretiniz süresinde kullanılan ve tarayıcıyı kapattığınızda silinen geçici
çerezlerdir. Bu çerezler ziyaretiniz esnasında sitenin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlar.
Kalıcı çerezler: Sitenin işlevselliğini arttırmak, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak için
kullanılır. Bu çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcınız aracılığıyla depolanır. Bazı
kalıcı çerezler siteyi kullanım alışkanlıklarınız göz önüne alınarak size özel öneriler sunulması için
kullanılır. Sitemizi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, cihazınızda daha önceden oluşturulmuş bir
çerez varsa, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik özelleştirilerek daha
iyi hizmet almanız sağlanır.
Teknik çerezler: Sitenin çalışmasını sağlamanın yanı sıra, çalışmayan alanları ve sayfaların tespitinde
kullanılır.
Otantikasyon çerezleri: Siteye şifrenizle giriş yapmanız durumunda, ziyaret ettiğiniz her bir sayfada
şifrenin yeniden girilmesini önlemek için kullanılır.
Flash çerezleri: Sitedeki görüntü ve ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılır.
Kişiselleştirme çerezleri: Kullanıcı tercihlerini (örneğin seçilen dil tercihi) farklı sitelerin farklı
sayfalarında hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.
Analitik çerezler: Siteyi ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların belirlenmesi, ziyaret saatleri,
sayfa kaydırma hareketleri gibi bilgileri gösterir; sitenin işleyişini iyileştirmek için kullanılır.


Çerezleri Kontrol Etme ve Silme:
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için
tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size
çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesi
cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda
daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Başlıca tarayıcıların çerezlere
izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması
mümkündür:
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
İnternet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Çerez Tercihleri yönetimi

Web sitemizin tarafınızca kullanıldığı süreç boyunca sizin hangi kişisel
verilerinizin toplanılacağı hususunda tercihleriniz bizim için son derece önemlidir. Bununla birlikte
web sitelerinin etkin bir şekilde çalışması için çerezlerin kullanılması gerekli iken bazı Çerezlerin
kapatılması halinde Web sitesinin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız. Web sitemizi
görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme hakkına sahipsiniz. Eğer
kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri
değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle
birlikte, veri sahiplerinin Çerezlerin kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı almayı
tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu
konudaki tercihler kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup konu hakkında ayarlar tarafınızca
yapılmalıdır. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı
ayrı yapılması gerekebilmektedir.


Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi
uyarınca;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
Haklarına sahipsiniz. İlgili haklar, sizin tarafınızdan (kişisel veri hakkı sahibi) yazılı ya da kayıtlı
elektronik posta adresi üzerinden tarafımıza iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerinde
tarafımızca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplerinize ilişkin olarak herhangi bir ücret talep
edilmemesi esas olmakla birlikte, bizim tarafımızdan belirlenen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklı kalmaktadır. Konu
hakkında detaylı bilgi ve başvuru için web sayfamızda yayınlanan KVKK AYDINLATMA METNİ’ ni
okuyunuz.

Rıza ve Politika’daki Değişiklikler Politika ile size Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama
sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda Golden Doctor web sayfasını ziyaret ederek ve web sitesinde yer alan sayfalarda gezinerek, tarafınızca rıza
verildiği kabul edilmektedir. Çerez tercihlerinizi değiştirme imkânınız her zaman saklıdır. Politika
hükümleri dilendiği zaman tarafımızca her zaman değiştirilebilir. Güncel Politika Web sitemizde
yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.